Silver Diamine Fluoride : SDF

Silver Diamine Fluoride : SDF

  ในช่วงระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมานี้ Silver Diamine Fluoride (SDF) เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในวงแวดวงทันตกรรมป้องกันและการควบคุมฟันผุในเด็กเล็กของทั่วโลก จนกระทั่งองค์การอนามัยโลกได้สนับสนุนการศึกษาวิจัย SDF ในประเทศเนปาล และได้บัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นมา สำหรับเทคนิคที่ใช้ SDF ว่าเป็น Arresting Caries Treatment (ACT) (Yee,Holmgren et al. 2009) ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว SDF ถูกคิดค้นขึ้นในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1969 ซึ่งในขณะนั้นสถานการณ์สภาวะโรคฟันผุในเด็กเล็กสูงมาก (ใกล้เคียงกับสภาวะโรคฟันผุในเด็กเล็กของไทยในการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2544-5) การคิดค้น SDF นั้นมีเป้าหมายเพื่อควบคุมโรคฟันผุในเด็กเล็ก เนื่องจากว่า การรักษาโดยการอุดฟันให้เด็กญี่ปุ่นทั้งประเทศในขณะนั้นทำไม่ได้ (Yamaga, Nishino et al.1972)

  ในประเทศไทย SDF เริ่มเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยเริ่มมีการทำวิจัยที่ อ.กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และได้แพร่หลายไปยังหลาย ๆ จังหวัด

Related posts:

One Response to Silver Diamine Fluoride : SDF

  1. สวัสดีค่ะ หนูอยากปรึกษาเรื่องการจัดฟันค่ะ
    แต่ตอนนี้มีฟันแท้ที่ผุแล้วแตกออกไป 1 ซี่ (กรามขวา)
    ยังไม่ได้ถอนออกค่ะ ขอคำปรึกษาและคำแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะ

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website

บริเวณนั่งรอตรวจ

Content image

บริเวณที่นั่งตรวจ

Content image

ภายในห้องตรวจ 1

Content image

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กัญญารัตน์ เด็นทัล คลินิก เปิดให้บริการ. See All Doctors

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read More
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read More

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read More

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read More

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read More
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read More