ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้มีปัญหาจากฟันเหลืองอันเกิดจากคราบบุหรี่ ชา-กาแฟ หากประสงค์ที่ต้องการฟอกสีฟัน จะต้องทำความสะอาดภายในช่องปากให้เรียบร้อยก่อนคือ ต้องเอาคราบหินปูนออกก่อนฟอกสีฟัน จะต้องมีการพิมพ์ปากเพื่อทำถาดฟอกสีฟัน (ด้วยน้ำยา) โดยทางคลินิกจะทำการฟอกในคลินิก 2 ครั้ง และให้น้ำยาไปฟอกที่บ้านอีก 3 หลอด โดยทันตแพทย์จะแนะนำวิธีการฟอกด้วยตนเองอย่างละเอียด ส่วนราคาค่าฟอกก็แบ่งจ่ายได้ 2 ครั้ง

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read more
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read more

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read more

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read more

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read more
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read more

บริเวณนั่งรอตรวจ

Content image

บริเวณที่นั่งตรวจ

Content image

ภายในห้องตรวจ 1

Content image

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กัญญารัตน์ เด็นทัล คลินิก เปิดให้บริการ. See All Doctors

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read More
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read More

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read More

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read More

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read More
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read More