ฟันปลอม

  • ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู้ที่ต้องการใส่ฟันปลอมสำหรับการบดเคี้ยว และพื่อป้องกันซี่ฟันยื่นยาว เนื่องจากไม่มีซี่ฟันที่มาคบกัน และเป็นสาเหตุที่จะทำให้ฟันโยกได้ง่ายในผู้ที่อายุมากขึ้น เนื่องจากไม่มีซี่ฟันข้าง ๆ คอยเบียดดันให้ จึงมีโอกาสที่ตัวฟันแยกห่างและโยกได้โดยง่าย ดังนั้นจึงจำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่ถอนฟันแล้วต้องใส่ ฟันปลอม ส่วนค่าใช้จ่ายสามารถแบ่งจ่ายได้เช่นกัน ใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ ซึ่ง ฟันปลอม นั้นมีหลายแบบให้เลือกทั้งแบบฐานอะคิลิก ฐานโลหะ และฐานหยืดหยุ่น แล้วแต่ผู้ป่วยประสงค์ ราคาก็จะแตกต่างกันไป.

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read more
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read more

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read more

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read more

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read more
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read more

บริเวณนั่งรอตรวจ

Content image

บริเวณที่นั่งตรวจ

Content image

ภายในห้องตรวจ 1

Content image

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กัญญารัตน์ เด็นทัล คลินิก เปิดให้บริการ. See All Doctors

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read More
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read More

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read More

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read More

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read More
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read More