รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรับผู้ประสงค์ที่จะเก็บฟันแท้ไว้ในกรณีที่ ฟันแท้ ทะลุโพรงประสาทฟันโดยผู้รับบริการรายใหม่หรือมีหนังสือส่งตัวมาจากคลินิกอื่น ให้เข้ามานั่งรอตามลำดับคิวก่อนหลังหรือสลับ แทรกระหว่างคนไข้ที่หมอนัดไว้.ตามเวลาทำการ ขั้นตอนของการ รักษารากฟัน เบื้องตันอาจจะใช้เวลาในการรักษาประมาณ 3-4 ครั้ง ในแต่ละครั้งใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 30 นาทีต่อคน การนัดครั้งต่อไปในการรักษารากฟัน อาจใช้เวลา 2-3 อาทิตย์ครั้ง. ขึ้นกับภาวะของอาการของผู้ป่วย ส่วนค่ารัีกษาสามารถแบ่งจ่ายได้ ซึ่งค่ารักษาไม่รวมค่าฟิลม์เอกซเรย์

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read more
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read more

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read more

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read more

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read more
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read more

บริเวณนั่งรอตรวจ

Content image

บริเวณที่นั่งตรวจ

Content image

ภายในห้องตรวจ 1

Content image

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กัญญารัตน์ เด็นทัล คลินิก เปิดให้บริการ. See All Doctors

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read More
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read More

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read More

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read More

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read More
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read More