ถอนฟัน

  • ฟันเสียมากแค่ไหนจึงต้องถอนฟัน

บริการถอนฟัน สำหรับผู้ป่วยที่ีฟันผุมาก ไม่สามารถเก็บไว้ได้ และเด็กฟันน้ำนมผุ จำเป็นต้องถอนฟันออก  ในเด็กหากฟันเกเนื่องจากฟันแท้ขึ้นจำเป็นต้อง ถอนฟัน น้ำนมทิ้งเพื่อให้ฟันแท้ขึ้นไม่ผิดรูป หากผู้ป่วยมีอาการปวดจากฟันผุมากจำเป็นต้องให้ผู้ป่วยรับประทานยาแก้ปวด เช่น พารา ,Ibuprofen เป็นต้น เพื่อลดอาการปวดก่อนการถอนฟัน

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read more
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read more

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read more

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read more

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read more
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read more

บริเวณนั่งรอตรวจ

Content image

บริเวณที่นั่งตรวจ

Content image

ภายในห้องตรวจ 1

Content image

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กัญญารัตน์ เด็นทัล คลินิก เปิดให้บริการ. See All Doctors

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read More
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read More

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read More

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read More

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read More
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read More