การเข้ารับบริการ

  • ข้อตกลง
  1. อันดับแรก ไม่รับนัดในกรณีผู้ป่วยใหม่ ที่โทร.เข้ามาเพื่อจะทำฟัน ให้เข้ามารอตรวจตามลำดับคิวที่มาถึงคลินิก ก่อน-หลัง หรือ นั่งรอสลับกับคนไข้นัดที่หมอนัดไว้.
  2. การทำฟันต้องทำใจจากบ้านหากคนไข้หลายคนต้องรอคอยนานอาจจะ 30 นาที  1 ชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมง หากหมออยู่เพียงท่านเดียว.
  3. ในกรณีที่ผู้ป่วยทำการรักษาเช่น รักษารากฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ต้องใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที ต่อคน หากตรวจทั่วไปแล้วนัดอาจจะใช้เวลาพูดคุย เอ็กซเรย์กับคนไข้ เพื่อทำความเข้าใจ อธิบายปัญหาให้คนไข้ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อที่คนไข้เข้าใจขั้นตอนการรักษา อาจจะใช้เวลา 20 นาที ต่อคน..ในกรณีที่มีผู้ป่วยทำครอบฟันใช้เวลา ในการทำครอบฟัน 1 ชั่วโมง โดยส่วนใหญ่หมอจะไว้เป็นเคสสุดท้าย อาจจะ 1 ทุ่ม หรือ 11.00 น. หรือ 15.00 น. และจะปิดรับคนไข้นอกในช่วงนั้น ๆ ตามเวลาที่คลินิกเปิดทำการ
  4. เมื่อท่านมาทำประวัติที่คลินิกเรียบร้อยแล้ว.และมีธุระด่วน ขอแนะนำให้ท่านไปทำธุระให้เสร็จสิ้น  หรือเห็นว่าผู้ป่วยหลายคนไม่อยากนั่งรอนาน ท่านอาจจะออกไปธุระ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่โทร.ตามท่านล่วงหน้าสัก 15-20 นาทีได้.ซึ่งตรงจุดนี้ ท่านอาจจะพลาด คนที่มาหลังท่านอาจจะได้ทำก่อน หากท่านเดินทางมาช้า ท่านจะต้องต่อคิวจากคนที่มาหลังท่าน จึงเรียนเพื่อทราบ.
  5. สำหรับคนไข้นัด ขอทำความเข้าใจว่าเวลาที่ระบุในใบนัดนั้นอาจไม่ใช่เวลาที่จะได้ทำจริง ๆ อาจจะช้าไป 30 – 40 นาที ขึ้นกับจำนวนคนไข้ใหม่ที่เข้ามาในคลินิก ที่ทางคลินิกจำเป็นต้องสลับกันไป.ที่มานั่งรอตรวจรักษาก่อนหน้าคนไข้นัด.
  6. คนไข้นัดที่ได้ใบนัดแล้วไม่สามารถมาได้ตามนัด ให้รีบโทร.มาแจ้งล่วงหน้าเพื่อหาวันนัดใหม่ให้ท่าน เพื่อไม่ให้วันนัดออกไปไกลจนเกินไป. และทางคลินิกจะได้นำคนที่ประสงค์จะรักษาโดยเร็วมาแทนท่านต่อไป.
  7. สำหรับการรักษาที่เสร็จสิ้น แล้วอาการของโรคไม่ดีขึ้นให้ท่านรีบมาพบแพทย์ทันที.

บริเวณนั่งรอตรวจ

Content image

บริเวณที่นั่งตรวจ

Content image

ภายในห้องตรวจ 1

Content image

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กัญญารัตน์ เด็นทัล คลินิก เปิดให้บริการ. See All Doctors

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read More
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read More

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read More

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read More

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read More
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read More