อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการทางทันตกรรม

หัตถการหน่วยราคา (บาท)หมายเหตุ
ปริทันต์
ขูดหินปูนครั้งละ600 - 1,200
รักษาโรคเหงือกเฉพาะ
ตำแหน่ง (เกลารากฟัน)
ซี่ละ300 - 500
อุดฟัน
อุดฟันด้วยอะมัลกัมซี่ละ600 - 800
อุดฟัน สีเหมือนฟันซี่ละ700 - 1,000
อุดช่องว่างระหว่างฟันช่องละ1,200 - 1,600
ฟอกสีฟัน2 ครั้ง / 3 หลอด7,000ฟอกในคลินิกให้ 2 ครั้ง และให้น้ำยาไปฟอกที่บ้าน 3 หลอด

แบ่งจ่าย
อุดฟันชั่วคราวซี่ละ100
X-Rayฟิล์มละ200
ถอนฟัน (ไม่รวมค่ายา)
ถอนฟันน้ำนมซี่ละ200 - 400
ถอนฟันแท้ซี่ละ500 - 700
ถอนฟันแท้ร่วมกับการกรอ
แบ่งฟัน
ซี่ละ800 - 1,000
ผ่าฟันคุดอย่างง่ายซี่ละ1,200 - 1,500
ผ่าฟันคุดร่วมกับการกรอ
กระดูกและฟัน
ซี่ละ1,600 - 2,000
ตัดไหม.ล้างแผล กรณีที่
เย็บมาจากที่อื่น
เข็มละ100
รักษารากฟัน (ไม่รวมค่า
เอ็กซเรย์)
ฟันหน้า,ฟันเขี้ยวซี่ละ3,000 - 4,000แบ่งจ่าย
ฟันกรามน้อยซี่ละ5,000 - 7,000แบ่งจ่าย
ฟันกรามใหญ่ซี่ละ7,500 - 8,000แบ่งจ่าย
ทันตกรรมสำหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป
เคลือบหลุมร่องฟันซี่ละ300
ขัดฟันพร้อมเคลือบ
ฟลูออไรด์ทั้งปาก
ครั้งละ500
รักษารากฟันน้ำนมซี่ละ1,000 - 1,200
ครอบฟันเหล็กไร้สนิม
สำหรับเด็ก
ซี่ละ1,000 - 1,200
ฟันยางว่ายน้ำคู่ละ1,500
ฟันปลอมชนิดถอดได้
ฟันปลอมทั้งปากฐาน
อะคริลิก
คู่ละ9,500 - 12,000
แบ่งจ่าย
ชิ้นละ4,800 - 6,000แบ่งจ่าย
ฟันปลอมบางส่วนฐาน
อะคริลิก
ซี่แรก1,500แบ่งจ่าย
ซี่ต่อไปซี่ละ500
ฟันปลอมบางส่วนฐาน
โลหะ
ซี่แรก5,500แบ่งจ่าย
ซี่ต่อไปซี่ละ500
ฟันปลอมบางส่วนฐาน
ยืดหยุ่น(Valplast)
ซี่แรก6,500แบ่งจ่าย
ซี่ต่อไปซี่ละ500
เติมซี่ฟันในฐานฟันปลอม
เดิม
ซี่ละ500
ซ่อมฟันปลอมที่แตกครั้งละ800 - 1,800
เสริมฐานฟันปลอมชิ้นละ800 - 1,800
ครอบฟัน แบ่งตามชนิดของโลหะ
Palladium (มีทองผสม
2 %)
ซี่ละ7,000 - 8,000แบ่งจ่าย
Semi-precious (มีทอง
ผสม 54%)
ซี่ละ10,000 - 12,000แบ่งจ่าย
ชนิดเซรามิกทั้งซี่ซี่ละ13,000แบ่งจ่าย
ใส่เดือยฟันซี่ละ2,000 - 3,000แบ่งจ่าย
ยึดครอบฟัน (กรณีครอบฟัน
หลุด)
ซี่ละ600
รายละเอียดค่าบริการทางทันตกรรม

บริเวณนั่งรอตรวจ

Content image

บริเวณที่นั่งตรวจ

Content image

ภายในห้องตรวจ 1

Content image

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กัญญารัตน์ เด็นทัล คลินิก เปิดให้บริการ. See All Doctors

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read More
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read More

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read More

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read More

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read More
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read More