อุดฟันด้วยอะมัลกัม

ฟันผุจะจะรักษาอย่างไร

  • ฟันผุ

การรักษาโรค ฟันผุ ขึ้นกับการลุกลามของโรค การรักษา ฟันผุ ในระยะเริ่มแรกที่ผุบริเวณเคลือบฟันที่มีสีขุ่นขาวยังไม่เปลี่ยนเป็นสีดำนั้น เพียงทำให้ช่องปากได้รับฟลูออไรด์อย่างสม่ำเสมอทุกวัน ก็สามารถทำให้การผุในระยะนี้กลับคืนสู่สภาพปกติได้ เช่น การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์เป้นประจำทุกวันในฟันที่ชั้นเคลือบฟันมีการเปลี่ยนเป็นสีดำ แต่ยังไม่เป็นรูนั้นไม่ต้องรักษา แต่ต้องดูแลแปรงฟันให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อยับยั้งการผุ ไม่ให้ลุกลามเป็นรู และคอยรับการตรวจเป็นระยะเพื่อดูว่ามีการผุลุกลามของโรคฟันผุเพิ่มขึ้นหรือไม่ หากการผุลุกลามจนเกิดเป็นรูแล้วแต่ไม่ลุกลามถึงโพรงประสาทฟันต้องทำการรักษาด้วยการอุดฟัน ส่วนการผุที่ลุกลามถึงโพรงประสาทฟันแล้ว การรักษาต้องคำนึงถึงเนื้อฟันที่มีเหลืออยู่หากมีเพียงพอที่จะบูรณะได้ ก็รักษาด้วยการรักษาโพรงประสาทในรากฟัน และบูรณะฟันให้อยู่ในสภาพเดิมโดยการอุดฟันหรือใส่ครอบฟัน ซึ่งเป็นการรักษาที่สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย แต่หากเนื้อฟันมีเหลืออยู่น้อยเกินไปก็รักษาโดยการถอนฟันออก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเศษอาหารและเชื้อโรคอันจะก่อให้เกิดการติดเชื้อที่จะลุกลามไปสู่ส่วนอื่น ๆ ของร่ายกายได้

บริเวณนั่งรอตรวจ

Content image

บริเวณที่นั่งตรวจ

Content image

ภายในห้องตรวจ 1

Content image

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กัญญารัตน์ เด็นทัล คลินิก เปิดให้บริการ. See All Doctors

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read More
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read More

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read More

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read More

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read More
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read More