อุดฟัน

ฟันผุจะจะรักษาอย่างไร

  • ฟันผุ

การรักษาโรค ฟันผุ ขึ้นกับการลุกลามของโรค การรักษา ฟันผุ ในระยะเริ่มแรกที่ผุบริเวณเคลือบฟันที่มีสีขุ่นขาวยังไม่เปลี่ยนเป็นสีดำนั้น เพียงทำให้ช่องปากได้รับฟลูออไรด์อย่างสม่ำเสมอทุกวัน ก็สามารถทำให้การผุในระยะนี้กลับคืนสู่สภาพปกติได้ เช่น การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์เป้นประจำทุกวันในฟันที่ชั้นเคลือบฟันมีการเปลี่ยนเป็นสีดำ แต่ยังไม่เป็นรูนั้นไม่ต้องรักษา แต่ต้องดูแลแปรงฟันให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อยับยั้งการผุ ไม่ให้ลุกลามเป็นรู และคอยรับการตรวจเป็นระยะเพื่อดูว่ามีการผุลุกลามของโรคฟันผุเพิ่มขึ้นหรือไม่ หากการผุลุกลามจนเกิดเป็นรูแล้วแต่ไม่ลุกลามถึงโพรงประสาทฟันต้องทำการรักษาด้วยการอุดฟัน ส่วนการผุที่ลุกลามถึงโพรงประสาทฟันแล้ว การรักษาต้องคำนึงถึงเนื้อฟันที่มีเหลืออยู่หากมีเพียงพอที่จะบูรณะได้ ก็รักษาด้วยการรักษาโพรงประสาทในรากฟัน และบูรณะฟันให้อยู่ในสภาพเดิมโดยการอุดฟันหรือใส่ครอบฟัน ซึ่งเป็นการรักษาที่สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย แต่หากเนื้อฟันมีเหลืออยู่น้อยเกินไปก็รักษาโดยการถอนฟันออก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเศษอาหารและเชื้อโรคอันจะก่อให้เกิดการติดเชื้อที่จะลุกลามไปสู่ส่วนอื่น ๆ ของร่ายกายได้

ฟันในปากทุกซี่มีโอกาสผุได้เท่ากันไหม.

  • โรคฟันผุ

ฟันแต่ละซี่ในช่องปากจะมีโอกาส ผุ ได้ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง อันนี้ได้แก่องค์ประกอบของแร่ธาตุในตัวฟัน โดยเฉพาะฟันที่มีสารฟลูออไรด์เป็นองค์ประกอบจะมีความแข็งแกร่งและต้านทานต่อการเป็น โรคฟันผุ ได้มากกว่าฟันทั่วไป รูปร่างลักษณะและตำแหน่งที่อยู่ของฟันก็มีผลต่อการผุของฟันด้วย คือ ฟันที่มีหลุมและร่องลึก ฟันที่อยู่ด้านในหรือฟันเกที่ทำความสะอาดยากก็จะมีโอกาสผุได้มากกว่า นอกจากนี้ด้านของฟันที่สัมผัสกับฟันข้างเคียงโดยเฉพาะด้านประชิดของฟันกรามก็จะเป็นบริเวณที่มีการผุได้ง่าย

โรคฟันผุ เกิดจากอะไร

ฟันผุเกิดจากอะไร

ในสภาวะปกติสภาพแวดล้อมในช่องปากมีกระบวนการแลกเปลี่ยนแร่ธาตุ แคลเซียมและฟอสฟอรัสในชั้นผิวเคลือบฟัน กับสภาพแวดล้อมของน้ำลายเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างสมดุลคือ เมื่อฟันสูญเสียแร่ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสออกจากชั้นเคลือบฟันเท่าไร ชั้นเคลือบฟันก็จะไ้ด้รับแร่ธาตุ แคลเซียมฟอสฟอรัสกลับคืนจากน้ำลายเท่านั้นแต่ในภาวะที่จุลินทรีย์มีการย่อยสลายอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลก็จะเปลี่ยนให้สภาพแวดล้อมของน้ำลายกลายเป็นกรด ซึ่งมีผลให้กระบวนการแลกเปลี่ยนแร่ธาตุเหล่านั้นเสียความสมดุล โดยฟันจะมีการสูญเสียแร่ธาตุแคลเซียม ฟอสเฟอรัสจากตัวฟันให้กับสภาพแวดล้อมมากกว่าการได้รับกลับคืน กระบวนการนี้หากเกิดขึ้นบ่อย ๆ อย่างต่อเนื่องจะมีผลให้ฟันผุ

 

ฟันผุเกิดจากอะไร ?

  • ฟันผุ
ฟันผุ

รูปภาพแสดงฟันผุ


ฟันผุ เป็นการสูญเสียแร่ธาตุออกจากตัวฟัน สาเหตุเกิดจากการที่แบคทีเรียในช่องปาก  ซึ่งมีอยู่แล้วในช่องปาก ในน้ำลายของทุกคน แบคทีเรียเหล่านี้จะย่อยสลายเศษอาหารที่ตกค้างตามซอกฟัน จากนั้นแบคทีเรียก็จะปล่อยกรดออกมา จนเกิดการทำลายแร่ธาตุในตัวฟัน จากจุดนี้เอง ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นการเกิดโรคฟันผุ

ระยะแรกของ ฟันผุ จะมีจุดดำ,น้ำตาล ที่ผิวเคลือบฟัน ต้องใช้การสังเกต อย่างละเอียดจึงจะพบการเปลี่ยนแปลงนี้ ระยะนี้มักจะไม่มีอาการใด จึงมักถูกปล่อยทิ้งไว้ ทำให้เกิดการผุลุกลามเข้าสู่ชั้นเนื้อฟัน มีผลทำให้เนื้อฟันมีรูผุเป็นรูลึก เริ่มมีอาการเสียวฟันมากขึ้น เมื่อมีการผุ ถึงชั้นเนื้อฟันแล้ว ควรรีบรักษาด้วยการอุดฟัน เพื่อป้องกันมิให้การผุลุกลาม ไปจนทะลุโพรงประสาทฟัน และจะได้เคี้ยวอาหารได้ดีดังเดิม

ควรอุดฟันด้วยวัสดุอะไร ?

วัสดุอุดฟันมี 2 ประเภท คือ
1. วัสดุอุดโลหะ เรียกว่า Amalgam (อะมัลกัม) เป็นโลหะผสมหลายชนิดมักใช้อุดในฟันกราม ทั้งฟันกรามแท้ และฟันกรามน้ำนม  เพราะ amalgam มีความต้านทานต่อการสึกกร่อน และทนทานต่อแรงบดเคี้ยวได้ดี แต่ก็อาจจะมีข้อเสียบ้าง คือมีสีที่แตกต่างจากสีธรรมชาติของฟัน  แต่หากมองถึงข้อดีที่สำคัญของ Amalgam แล้วทำให้ทันตแพทย์ยังคงนิยมใช้วัสดุนี้อุดฟันกรามอยู่
2. วัสดุที่สีเหมือนฟัน เรียกว่า Resin Composite มีความนิยมใช้กันมาขึ้นเรื่อย ๆ และมีการพัฒนาคุณสมบัติของวัสดุให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ มักใช้อุดในฟันหน้า และบริเวณคอฟัน ในการอุดด้วย Composite นี้ต้องอาศัยความชำนาญและเทคนิคที่ดี ของทันตแพทย์ เนื่องจาก Composite สัมผัสกับความชื้นหรือน้ำลายในช่องปาก อาจทำให้หลุดได้

ทำอย่างไรไม่ให้ฟันผุ
การป้องกันฟันผุ เป็นเรื่่องที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย ๆ ดังนี้
1. ดูแลอนามัยช่องปากให้สะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟัน
2. เลือกใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์แปรงฟัน
3. ปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน ไม่ควรรับประทานจุบจิบ หลีกเลี่ยงขนมหวานที่เหนียวติดฟัน งดการดื่มน้ำอัดลม
4. ตรวจฟันเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง เมื่อตรวจพบฟันผุ ควรรีบอุดฟันตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อป้องกันการผุลุกลามจนทะลุโพรงประสาทฟัน

บทความโดย : ทันตแพทย์ กัญญารัตน์ แสงวิเชียร (ด้านรักษรากฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โรคฟันผุ เป็นอย่างไร

โรคฟันผุ เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อแข็งของฟัน ได้แก่ เคลือบฟัน เนื้อฟัน เคลือบรากฟัน เมื่อเป็นโรคฟันผุในระยะเริ่มแรกต้องใช้การสังเกตอย่างละเอียดจึงจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ชั้นเคลอบฟันโดยเปลี่ยนจากสีขาว เป็นสีขุ่นขาวหรือจุดสีน้ำตาลหรือรอบดำ ๆ ระยะนี้ไม่มีอาการใด ๆ จึงมักถูกปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งการผุของฟันลุกลามต่อเนื่อง มีผลให้เนื้อเยื่อเปื่อยยุ่ยมองเห็นเป็นรูได้ชัดเจน ในระยะนี้เริ่มมีอาการเสียวฟันหรือปวดฟัน หากปล่อยไว้ต่อไปการผุก็จะลุกลามเข้าสู่โพรงประสาทฟันทำให้มีอาการปวดมากและหากมีการติดเชื้อร่วมด้วยก็จะเกิดการบวมที่บริเวณเหงือกรอบ ๆ ฟัน

ฟันผุ

บริเวณนั่งรอตรวจ

Content image

บริเวณที่นั่งตรวจ

Content image

ภายในห้องตรวจ 1

Content image

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กัญญารัตน์ เด็นทัล คลินิก เปิดให้บริการ. See All Doctors

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read More
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read More

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read More

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read More

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read More
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read More