ปัญหาการแปรงฟัน

แปรงฟันอย่างไรฟันจึงสะอาดและไม่ผุ

  • แปรงฟันให้ถูกวิธี

  ได้มีการแนะนำวิธีการแปรงฟันไว้หลายวิธี แต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดหลักสำคัญก็คือ ต้องแปรงให้ทั่วทุกซี่ทุกด้านของฟัน การจะเลือกปฏิบัติตามวิธีใดคงขึ้นกับว่าตัวท่านเองปฏิบัติตามได้โดยง่าย และสามารถทำได้ครบถ้วนตามวิธีการนั้น โดยทั่วไปแล้วการแปรงฟันจะให้ทั่วทุกๆ ซี่ ควรใ้ช้เวลาแปรงแต่ละครั้งอย่างน้อย 2 นาที การแปรงฟันที่สะอาดจะช่วยในการป้องกันโรคฟันผุ และโรคเหงือกอักเสบอย่างได้ผลดี ซึ่งหากมีข้อสงสัยในเรื่องวิธีการแปรงฟัน สามารถหารายละเอียดจากเอกสารการดูแลทันตสุขภาพ หรือจาก ทันตบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะช่วยแนะนำได้อย่างดี.

บริเวณนั่งรอตรวจ

Content image

บริเวณที่นั่งตรวจ

Content image

ภายในห้องตรวจ 1

Content image

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กัญญารัตน์ เด็นทัล คลินิก เปิดให้บริการ. See All Doctors

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read More
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read More

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read More

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read More

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read More
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read More