เกลารากฟัน

ปัญหาโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์

  • ปริทันต์

โรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์เป็นโรคที่มีความแตกต่างกันโดยพิจารณาจากรอยโรคที่เกิดขึ้น คือ โรคเหงือกอักเสบจะมีความผิดปกติเฉพาะบริเวณของเหงือกเท่านั้น อาการที่พบคือ เหงือกบวมแดงและมีเลือดออกได้ง่าย ส่วนโรคปริทันต์นั้น เมื่อเป้นจะมีการทำลายอวัยวะปริทันต์ที่อยู่รอบ ๆ  ฟัน คือ เหงือก เยื่อยึดปริทันต์ กระดูกเบ้าฟัน และ เครือบรากฟัน ซึ่งเป้นอวัยวะที่ช่วยยึดให้ฟันอยู่ได้แน่นโดยไม่โยก

 

บริเวณนั่งรอตรวจ

Content image

บริเวณที่นั่งตรวจ

Content image

ภายในห้องตรวจ 1

Content image

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กัญญารัตน์ เด็นทัล คลินิก เปิดให้บริการ. See All Doctors

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read More
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read More

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read More

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read More

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read More
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read More