ขูดหินปูน

หินปูนควรขูดบ่อยแค่ไหน ขูดบ่อย ๆ มีอันตรายไหม

  • การขูดหินปูน

  การขูดหินปูนบ่อยแค่ไหนในแต่ละคนคงไม่เหมือนกัน ขึ้นกับการมีหินปูนเกิดขึ้นได้ช้าหรือเร็ว ซึ่งก็จะมีความแตกต่างกัน บางคนมีหินปูนเกาะมากและเกิดได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่บางคนมีหินปูนเกิดได้

มีึคราบฟัน แปรงไม่ออกทำอย่างไร

  • มีคราบฟัน แปรงไม่ออกทำอย่างไร

มีคราบฟัน แปรงไม่ออกทำอย่างไร

คราบฟัน ที่เกิดจากภายนอก มักจะติดแน่นกับเคลือบฟัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคราบที่เกิดจากบุหรี่ และคราบหินปูน การแปรงฟันจะไม่สามารถกำจัดคราบเหล่านี้ออกไปได้ ต้องได้รับการขัดจาก ทันตบุคลากร ซึ่งต้องใช้เครื่องมือร่วมกับผงขัด เพื่อช่วยกำจัดคราบเหล่านั้น การขัดจะไม่ทำให้เจ็บปวดแต่อย่างไร คราบที่เกิดจากอาหารใช้เวลาขัดไม่มากนัก คราบที่เกิดจากบุหรี่ หรือหินปูนจะใชเวลาในการขัดที่มากกว่าคราบอาหาร ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณของคราบที่สะสมอยู่

Ref. 101 ปัญหาในช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข

บริเวณนั่งรอตรวจ

Content image

บริเวณที่นั่งตรวจ

Content image

ภายในห้องตรวจ 1

Content image

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กัญญารัตน์ เด็นทัล คลินิก เปิดให้บริการ. See All Doctors

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read More
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read More

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read More

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read More

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read More
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read More