ปริทันต์

เป็นโรคปริทันต์จะรู้ได้อย่างไร

  • โรคปริทันต์

การจะทราบว่าเราเป็นโรคปริทันต์หรือไม่ คงต้องมั่นสังเกตโดย การดูแลสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอด้วยตนเองตั้งแต่ยังไม่เป็นโรคเพื่อให้ทราบว่าในสภาวะปกติเหงือกและฟันของตนเองมีลักษณะเช่นไร ด้วยวิธีการง่าย ๆ คือการอ้าปากส่องดูกับกระจกเงา หลังจากการแปรงฟันทุกวัน เมื่อเป็นโรคปริทันต์เราจะพบความผิดปกติที่เหงือกเป็นอันดับแรก คือ เหงือกบวมมีเลือดออกได้ง่าย สีเหงือกมักมีสีคล้ำไปจากเดิม เมื่อเป็นมากอาจมีหนองไหลออกข้าง ๆ ฟัน ตัวฟันแลดูยาวขึ้นเนื่องจากมีเหงือกร่น จะมีอาการปวดและฟันโยก ซึ่งหากพบรอยโรคในระยะแรก ๆ สามารถรักษาเพื่อเก็บฟันไว้ใช้งานได้ต่อไป

หากเป็นโรคปริทันต์แล้วไม่รักษาจะเกิดอะไรขึ้น

  • โรคปริทันต์

  โรคปริทันต์เป็นโรคที่มีการทำลายอวัยวะปริทันต์อย่างถาวร คือ เหงือก เยื่อยึดปริทันต์ เคลือบรากฟัน กระดูกขากรรไกร จะถูกทำลายไปโดยไม่สามารถรักษาให้คืนสภาพปกติได้ร่องเหงือกจากปกติที่ลึกประมาณ 2-3 มิลลิเมตร จะลึกมากขึ้นเกิดเป็นร่องลึกปริทันต์เป็นที่อยู่ของคราบจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นตัวการของการเกิดโรค อาการของโรคจะรุนแรงเป็นระยะ ๆ ผู้ที่เป็นโรคต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการเหงือกบวม ปวด ฟันโยกหรือมีหนองไหลออกจากร่องลึกปริทันต์ การเป็นโรคมักจะเป็นกับฟันหลาย ๆ ซี่ จึงส่งผลให้มีการสูญเสียฟันเป็นจำนวนมากในวัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

ที่มา : 101 ปัญหาในช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

ทำไมมีเลือดออกเมื่อแปรงฟัน และควรทำอย่างไร

 การมีเลือดออกจากเหงือกภายหลังการแปรงฟัน ทั้งที่แปรงสีฟันไม่ได้กระแทกเหงือกให้เกิดบาดแผลเลยนั้นน่าจะเป็นผลมาจากเป็นโรคเหงือกอักเสบ ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาตอบสนองของเหงือกต่อสารระคายเคืองจากคราบจุลินทรีย์ ผิวของเหงือกมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ที่มาหล่อเลี้ยงหรือมีเลือดคั่งอยู่ที่ผิวของเหงือกมากขึ้น ทำให้เหงือกบวมแดง เนื้อเยื่อที่ปกคลุมผิวเหงือกจึงบางขึ้นและฉีกขาดได้ง่าย ดังนั้นเมื่อได้รับการเสียดสีเพีนงเล็กน้อย เช่น การแปรงฟันก็จะมีเลือดออก การเป็นโรคเหงือกอักเสบ นี้สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง โดยการแปรงฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันช่วยทำความสะอาดบริเวณซอกฟันเพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์อันเป็นต้นเหตุของการเกิดโรค การดูแลความสะอาดในช่องปากอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เหงือกกลับคืนสภาพปกติได้

ที่มา : 101 ปัญหาในช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

หินปูนควรขูดบ่อยแค่ไหน ขูดบ่อย ๆ มีอันตรายไหม

  • การขูดหินปูน

  การขูดหินปูนบ่อยแค่ไหนในแต่ละคนคงไม่เหมือนกัน ขึ้นกับการมีหินปูนเกิดขึ้นได้ช้าหรือเร็ว ซึ่งก็จะมีความแตกต่างกัน บางคนมีหินปูนเกาะมากและเกิดได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่บางคนมีหินปูนเกิดได้

ปัญหาโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์

  • ปริทันต์

โรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์เป็นโรคที่มีความแตกต่างกันโดยพิจารณาจากรอยโรคที่เกิดขึ้น คือ โรคเหงือกอักเสบจะมีความผิดปกติเฉพาะบริเวณของเหงือกเท่านั้น อาการที่พบคือ เหงือกบวมแดงและมีเลือดออกได้ง่าย ส่วนโรคปริทันต์นั้น เมื่อเป้นจะมีการทำลายอวัยวะปริทันต์ที่อยู่รอบ ๆ  ฟัน คือ เหงือก เยื่อยึดปริทันต์ กระดูกเบ้าฟัน และ เครือบรากฟัน ซึ่งเป้นอวัยวะที่ช่วยยึดให้ฟันอยู่ได้แน่นโดยไม่โยก

 

น้ำลายเกี่ยวข้องกับกลิ่นปากไหม

  • น้ำลาย

น้ำลายเปรียบเสมือนน้ำยาบ้วนปากที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยชะล้างสิ่งสกปรกภายในช่องปาก ดังนั้นเมื่อมีน้ำลายหลั่งออกมามากก็จะทำให้ช่องปากสะอาดได้มากกว่าการที่มีน้ำลายหลั่งออกมาน้อย เมื่อช่องปากสะอาดก็จะลดการบูดเน่าของอาหารที่ทำให้เกิดกลิ่น สิ่งที่จะมีผลให้น้ำลายหลั่งออกมาได้มาก คือ ขณะเคี้ยวอาหาร การรับประทานของเปรี้ยว หรือการคิดถึงอาหารอร่อย ๆ ที่ชอบ ในบางขณะเราจะมีการหลั่งน้ำลายได้น้อย เช่น ในกรณีนอนหลับ ภาวะอดอาหาร การดื่มน้ำไม่เพียงพอขณะอยู่ในที่อากาศร้อน นอกจากนี้แล้วภาวะทางจิตใจ ความเครียด การป่วยด้วยโรคทางระบบ การประกอบอาชีพที่ใช้เสียงมาก ๆ เช่น ครู ทนายความ มีผลให้มีน้ำลายน้อย และมีกลิ่นปากได้

ที่มา : 101 ปัญหาในช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข

มีกลิ่นปากจะเป็นอันตรายไหม

  • กลิ่นปาก

การมีกลิ่นปากเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ รวมทั้งเกิดจากการเป็นโรคและไม่เป็นโรค หากมีสาเหตุมาจากการเป็นโรค เช่น โรคปริทันต์ การปล่อยทิ้งไว้ย่อมทำให้โรคปริทันต์ลุกลามเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อที่ยึดฟันไว้ทำให้ฟันโยก และต้องถอนออก ส่วนที่มีสาเหตุจากการมีเศษอาหารตกค้างหรือน้ำเมือกหลังโพรงจมูก หากปล่อยทิ้งไว้ย่อมเป็นที่เพิ่มปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดกลิ่นหมิ่นแล้ว อาจทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อเมือกในช่องปากให้อักเสบขึ้นได้

ทำไมเหงือกบวมจึงมีกลิ่นปากจะทำอย่างไร

  • เหงือกบวม

เหงือกบวม


เมื่อเหงือกอักเสบบวมจะมีผลให้ร่องเหงือกซึ่งโดยปกติเป็นร่องตื้น ๆ ประมาณ 1-2 มิลลิเมตร มีความลึกมากขึ้น โดยจะขึ้นกับระยะการเป็นโรค หากเป็นโรคปริทันนต์ในระยะที่ลุกลามมากแล้ว ร่องนี้ก็จะลึกมากกว่า 4 มิลลิเมตร การเกิดร่องลึกของเหงือกจะส่งผลเสียโดยเป็นแหล่งกักเก็บเศษอาหารได้มากขึ้น การแปรงฟันจะไม่สามารถทำความสะอาดในบริเวณนี้ได้ แบคทีเรียจะทำให้เกิดการบูดเน่า และเกิดกลิ่นหม็นการแก้ไขควรรับการรักษาเพื่อกำจัดสาเหตุที่ทำให้เหงือกบวม เช่นการ ขูดหินปูน เื่อให้เหงือกลดการอักเสบและบวม ซึ่งจะทำให้เกิดร่องลึก ปริทันต์ตื้นและทำความสะอาดได้ง่ายและควรเพิ่มการดูแลความสะอาดในช่องปาก นอกจากการแปรงฟันแล้ว คงต้องใช้ไหมขัดฟันช่วยทำความสะอาดในร่องเหงือกเพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์ และเศษอาหารออกให้มากที่สุด ก็จะช่วยลดกลิ่นปากได้.

ที่มา : 101 ปัญหาในช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข

(รักษารากฟัน สุราษฎร์ธานี)

มีึคราบฟัน แปรงไม่ออกทำอย่างไร

  • มีคราบฟัน แปรงไม่ออกทำอย่างไร

มีคราบฟัน แปรงไม่ออกทำอย่างไร

คราบฟัน ที่เกิดจากภายนอก มักจะติดแน่นกับเคลือบฟัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคราบที่เกิดจากบุหรี่ และคราบหินปูน การแปรงฟันจะไม่สามารถกำจัดคราบเหล่านี้ออกไปได้ ต้องได้รับการขัดจาก ทันตบุคลากร ซึ่งต้องใช้เครื่องมือร่วมกับผงขัด เพื่อช่วยกำจัดคราบเหล่านั้น การขัดจะไม่ทำให้เจ็บปวดแต่อย่างไร คราบที่เกิดจากอาหารใช้เวลาขัดไม่มากนัก คราบที่เกิดจากบุหรี่ หรือหินปูนจะใชเวลาในการขัดที่มากกว่าคราบอาหาร ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณของคราบที่สะสมอยู่

Ref. 101 ปัญหาในช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข

บริเวณนั่งรอตรวจ

Content image

บริเวณที่นั่งตรวจ

Content image

ภายในห้องตรวจ 1

Content image

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กัญญารัตน์ เด็นทัล คลินิก เปิดให้บริการ. See All Doctors

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read More
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read More

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read More

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read More

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read More
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read More