ทันตกรรมสำหรับเด็ก(โต)

ทำไมจึงเติมฟลูออไรด์ในน้ำประปา และแต่ละแห่งเติมปริมาณฟลูออไรด์เท่ากันไหม.

จากการศึกษาในหลายประเทศทางยุโรปและอเมริกา พบว่าชุมชนที่อยู่ในบริเวณแหล่งน้ำที่มีฟลูออไรด์อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยลดโรคฟันผุในชุมชนได้ถึงร้อยล่ะ 40-50 จึงมีบางประเทศได้จัดให้มีการเติมฟลูออไรด์ในน้ำประปาขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้บริโภค ซึ่งเป็นวิธีการลดโรคฟันผุได้ผลกับคนจำนวนมาก ปริมาณความเข้มข้นของฟลูออไรด์ที่เติมในน้ำประปา ในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป โดยยึดหลักว่า แต่ละคนควรได้รับปริมาณฟลูออไรด์ 1 มิลลิกรัมต่อวัน ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศในเขตหนาว ประชากรมีการบริโภคน้ำน้อยกว่าในเขตร้อน ฟลูออไรด์ที่ใส่ในน้ำประปามีปริมาณความเข้มข้น 1 ส่วนในน้ำล้านส่วน แต่หากเป็นประเทศในเขตร้อนเช่น ประเทศสิงคโปร์ จะมีการเติมฟลูออไรด์ในน้ำประปาโดยมีปริมาณความเข้มข้น 0.7 ส่วนในน้ำล้านส่วน

เด็กเล็กมีฟันผุ ควรถอนออกไหม

เด็กฟันผุ

เด็กที่มี ฟันผุ เป็นรูแล้วปวดมักจะร้องให้ โยเย ผู้ปกครองก็มักอยากให้หมอถอนฟันที่ผุ ออกจะได้หมดปัญหาและมีฟันใหม่ขึ้นมา แต่ฟันน้ำนมไม่ได้มีหน้าที่สำคัญเฉพาะในการเคี้ยวอาหาร ยังทำหน้าที่เป็นตัวกันที่ให้ฟันแท้ที่จะขึ้นมาใหม่ขึ้นได้ตรงในบริเวณนั้น การถอนฟันน้ำนมออก โดยยังไม่ถึงเวลาอันควรจะทำให้ฟันแท้ซี่ถัดไปขึ้นล้ำเข้ามาในช่องว่างฟันแท้ ซี่ที่จะขึ้นขึ้นแทนฟันน้ำนมซี่นั้น ก็จะไม่มีที่พอฟัน จึงขึ้นซ้อนเกนอกจากนี้เด็กที่ถูกถอนฟันออกไป ย่อมเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี หรือเกิดความกลัวที่จะไปพบหมอฟันอีก ดังนั้นจึงควรพาเด็กไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากเป็นระยะ และรับบริการอย่างง่าย ๆ เช่น การขัดทำความสะอาดฟัน การเคลือบฟลูออไรด์ การเคลือบร่องฟันหรือให้การรักษา ฟันผุ ในระยะเริ่มแรก ซึ่งเป็นวิธีการป้องกันโรค ฟันผุ และช่วยไม่ให้เด็กต้องถูกถอนฟันก่อนเวลาอันควร

ที่มา : 101 ปัญหาในช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข

ปล่อยให้เด็กแปรงฟันได้เมื่อไร

  • แปรงฟันเด็ก

แปรงฟันเด็ก ในเด็กเล็ก การพัฒนากล้ามเนื้อของข้อมือยังไม่ดีนัก เด็กจึงไม่สามารถแปรงฟันให้สะอาดได้ทั่วถึงทุกซี่ทุกด้าน แม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็กควรแปรงฟันให้เด็กพร้อมกับการฝึกให้เด็กแปรงฟัน ด้วยการแปรงฟันหน้ากระจกเงา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธีแล้วปล่อยให้เด็กแปรงฟันด้วยตัวเองบ้าง ในการแปรงฟันเด็กเล็กทุกครั้ง แม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก ต้องแปรงฟันให้เด็กแม้เด็กจะแปรงเองได้แล้ว เมื่อเด็กอายุได้ประมาณ 7-8 ปี จึงจะสามารถปล่อยเด็กให้แปรงฟันได้เอง เพราะเด็กมีการเรียนรู้เป็นระยะเวลานานร่วมกับการมีพัฒนาการข้อมือดีพอแล้ว

Ref. 101 ปัญหาช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข

เด็กเล็กควรใช้ยาสีฟันอย่างไร

  • เด็กเล็กควรใช้ยาสีฟันอย่างไร

เด็กเล็กควรใช้ยาสีฟันอย่างไร

การแปรงฟันให้เด็กเล็ก ไม่จำเป็นต้องใช้ยาสีฟัน เพราะเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบยังควบคุมการกลืนได้ไม่ดีนัก โดยเด็กส่วนใหญ่จะกลืนยาสีฟันขณะแปรงฟัน ซึ่งหากเป็นยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ การกลืนยาสีฟันบ่อย ๆอาจทำให้เด็กได้รับปริมาณสารฟลูออไรด์มากเกินไป ซึ่งจะส่งผลเสียต่อฟันที่กำลังสร้างตัว ทำให้ฟันเกิดตกกระได้ หากต้องการใช้ยาสีฟันก็ควรเลือกใช้ยาสีฟันของเด็กที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์น้อยกว่าของผู้ใหญ่ และใช้แตะขนแปรงเพียงเล็กน้อย หรือใช้ขนาดไม่เกินเม็ดถั่วเขียวก็เพียงพอแล้ว

Ref. 101 ปัญหาช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข

เด็กเล็กมักไม่ยอมให้แปรงฟัน ควรทำอย่างไร

  • เด็กเล็กมักไม่ยอมแปรงฟัน

เด็กเล็กมักไม่ยอมแปรงฟัน

จะให้เด็กยอมรับการแปรงฟันควรเริ่มตั้งแต่เด็กยังไม่มีฟัน โดยใช้ผ้าเช็ดปากและเหงือกให้เด็ก เพื่่อสร้างความคุ้นเคยในเรื่องของการมีสิ่งของเข้าปาก และเคยชินต่อสภาพช่องปากที่สะอาด เมื่อเด็กเริ่มมีฟันขึ้นแล้วให้เด็กเล่นกัดหรืออมแปรงสีฟันบ้าง  เด็กจะคุ้นเคยกับการเอาแปรงสีฟันเข้าปากได้โดยรู้สึกว่า จะไม่ทำให้เขาเจ็บหรือทำให้เคลื่อนไส้อาเจียน และต่อมาจะยอมให้เราแปรงฟัน การแปรงฟันเด็กไม่ควรบังคับ ควรทำให้เด็กรู้สึกอยากแปรงฟันเอง หรือรู้สึกสนุกสนานที่ได้แปรงฟัน ผู้ปกครองอาจจะแปรงฟันตัวเองให้เด็กดูและให้เด็กปฏิบัติตามแล้วจึงช่วยแปรงฟันให้ทั่วทุก ๆ ซี่ในช่องปากเด็ก การแปรงฟันให้เด็กในระยะเริ่มต้น ไม่ควรเร่งรีบต้องยอมเสียเวลาค่อนข้างมากในแต่ละครั้งที่แปรง แต่เมื่อปฏิบัติไปได้ในระยะเวลาหนึ่ง เด็กจะเรียนรู้และให้ความร่วมมือมากขึ้น และไม่เสียเวลามากเหมือนครั้งแรกที่แปรงฟันให้เด็ก.

Ref. 101 ปัญหาในช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข


การแปรงฟันให้เด็กมีวิธีแปรงอย่างไร

  • การแปรงฟันให้เด็กมีวิธีการอย่างไร

การแปรงฟันให้เด็กมีวิธีการอย่างไร

การแปรงฟันให้เด็กเล็ก มาก ๆ ควรให้เด็กอยู่ในท่าที่สบาย โดยมากจะให้เด็กนอนตักในที่มีแสงสว่างเพียงพอ แล้วแม่หรือผู้เลี้ยงดู จึงแปรงฟันให้เด็ก เมื่อเด็กโตขึ้นวิธีที่นิยม คือผู้ที่แปรงฟันให้เด็ก อยู่ด้านหลังเด็กแล้วใช้มือด้านซ้ายจับคางเด็กเพื่อให้นิ่งและเงยหน้าเล็กน้อย วิธีการแปรงฟันให้เด็กเล็กให้วางขนแปรงตั้งฉากกับฟันที่จะแปรงแล้วถูกไปมาในแนวขวาง โดยขยับไปมาสั้น ๆ แล้วจึงเลื่อนแปรงไปตำแหน่งถัดไป การที่จะแปรงฟันให้ครบทุกซี่ทุกด้านโดยป้องกันการหลงลืมควรแปรงฟันอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มแปรงฟันจากฟันบนด้านติดแก้มขวาสุดวนมาทางซ้าย แล้วเริ่มแปรงฟันล่างด้านติดแก้มด้านซ้ายวนมาทางขวา แล้วจึงแปรงฟันบนด้านเพดานปาก วนในลักษณะเช่นเดิมจากนั้นจึงแปรงฟันด้านบดเคี้ยวทั้ง 4 ด้าน ด้วยการถูไปมาเช่นเดียวกัน ขั้นสุดท้าย คือ การแปรงลิ้นให้เด็กด้วยการปัดขนแปรงออกเบา ๆ ที่บริเ้วณผิวด้านบนของลิ้น ในการแปรงฟันให้เด็กควรใช้นิ้่วมือข้างที่จับคางเด็กช่วยกันกระพุ้งแก้มเด็ก ในบริเวณที่แปรงฟันเพื่อป้องกันไม่ให้แปรงสีฟันกระแทกกับเนื้อเยื่ออ่อนในปากเด็ก การแปรงฟันให้เด็กเล็กอย่างน้อยควรแปรงวันละ  2 ครั้ง คือตอนเช้าและก่อนนอน เช่นเดียวกับการแปรงฟันทั่วไป

Ref. 101 ปัญหาในช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข


เริ่มดูแลความสะอาดช่องปากเด็กเมื่อไร

  • เริ่มดูแลความสะอาดช่องปากเด็ก

เริ่มดูแลความสะอาดช่องปากเด็ก

การดูแลความสะอาดในช่องปากเด็ก เพื่อช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุ ควรเริ่มเมื่อเด็กมีอายุได้ประมาณ 4 เดือน แม้จะเป็นช่วงที่เด็กยังไม่มีฟันขึ้นเลยก็ตาม โดยการใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำอุ่นพอหมาด ๆ เช็ดที่บริเวณสันเหงือก กระพุ้งแก้มวันล่ะ 2 ครั้ง เช้าและเย็น นอกจากช่วยทำให้เด็กปากสะอาดไม่เกิดเชื้อราแล้ว ยังมีผลให้เด็กมีความเคยชินกับการมีสิ่งของเข้าปาก และเด็กจะยอมรับการแปรงฟันโดยง่าย เมื่อถึงเวลาที่ต้องแปรงฟัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเริ่มแปรงฟันให้เด็กเมื่อเด็กมีฟันกรามน้ำนมขึ้นแล้ว คืออายุประมาณขวบครึ่ง เนื่องจากฟันกรามน้ำนมมีด้านบดเคี้ยวที่มีร่องลึก และในช่วงเวลานี้เด็กมีการรับประทานอาหารหลายอย่างที่นอกเหนือจากนม การแปรงฟันจะช่วยกำจัดเศษอาหารที่ตกค้างตามร่องฟันได้ ดีกว่าการใช้ผ้าเช็ดฟัน

บริเวณนั่งรอตรวจ

Content image

บริเวณที่นั่งตรวจ

Content image

ภายในห้องตรวจ 1

Content image

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กัญญารัตน์ เด็นทัล คลินิก เปิดให้บริการ. See All Doctors

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read More
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read More

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read More

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read More

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read More
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read More