ถอนฟันแท้

ทำอย่างไรเมื่อหลังถอนฟันมีเลือดออกมาก

  หลังการถอนฟันทุกครั้งหมอฟันผู้ถอนจะให้กัดผ้ากอส ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้วให้แน่น ๆ ซึ่งในสภาวะปกติแล้วแรงกดจากการกัดผ้ากอสจะช่วยให้เลือดแข็งตัวและหยุดได้ภายใน 2-3 นาที เกิดเป็นก้อนเลือดปิดปากแผลของโพรงฟันที่ถอนฟันออก แต่ก้อนเลือดนี้จะสลายตัวได้ง่ายหากถูกกระแทกหรือได้รับการระคายเคืองเช่น การเคี้ยวอาหาร การใช้ลิ้นดัน เมื่อก้อนเลือดสลายตัวก็จะมีเลือดไหลออกมา และซึมออกมาเรื่อย ๆ การแก้ไขควรหาผ้ากอสสะอาด ๆ วางบนปากแผล และกัดไว้แน่น ๆ สัก 1/2 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดก้อนเลือดมาปิดแผลอีก แต่ในบางกรณีอาจมีเลือดออกมากกว่าปกติ เช่นเนื้อเยื่อรอบ ๆ ฟันมีอาการอักเสบ เส้นเลือดที่มาเลี้ยงรอบบริเวณนั้นก็จะมีมากกว่าปกติ ซึ่ง หากกัดกอสแล้วเลือดยังไม่หยุดไหลก็ควรไปพบหมอฟันที่ถอนเพื่อช่วยแก้ไขให้เลือดหยุด

ฟันผุถอนออกแล้วจะมีฟันอีกไหม.

  • ฟันผุ

ฟันที่ถูกถอนออกแล้วจะมีฟันใหม่ขึ้นมาแทนที่ได้อีกหรือไม่นั้น ขึ้นกับว่าฟันที่ถอนออกเป็นฟันน้ำนมหรือฟันแท้ หากเป็นฟันน้ำนมก็จะมีฟันแท้ขึ้นมาแทนที่ แต่ถ้าถอน ฟันแท้ ออกก็จะไม่มีฟันขึ้นมาแทนที่ได้อีกแล้ว ซึ่งอาจพิจารณาคร่าว ๆจากอายุ คือ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ฟันทุกซี่ในปากเป็นฟันน้ำนม ฟันน้ำนมที่ถอนออกทุกซี่จะมีฟันแท้ขึ้นแทนที่ได้ แต่หลังจาก 12 ปี แล้วคนส่วนใหญ่มักมีแต่ฟันแท้ ดังนั้นการถอนฟันออกไม่ว่าซี่ใด จะไม่มีฟันขึ้นแทนได้อีก.

ที่มา : 101 ปัญหาในช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข

ฟันผุและมีเนื้องอกควรถอนออกดีไหม

  • ถอนฟันเจ็บไหม

ฟันผุและมีเนื้องอกเกิดขึ้นในโพรงฟันเป็นการผุในระยะที่เชื้อจุลินทรีย์ลุกลามลงสู่โพรงประสาทฟันและมีการติดเชื้อลงสู่ปลายรากฟันในลักษณะเรื้อรัง แต่ไม่รุนแรงมีผลกระตุ้นให้เนื้อเยื่อในฟันมีการตอบสนองต่อการติดเชื้อเกิดเป็นก้อนในโพรงฟันและโตขึ้นเรื่อย ๆ จนมองเห็นได้ชัดเจน ก้อนเนื้อนี้มักมีเลือดออกง่าย เมื่อได้รับการระคายเคือง การผุลักษณะนี้เนื้อฟันมักถูกทำลายไปมากแล้ว การรักษาส่วนใหญ่มักต้องถอนฟันออก การพบก้อนเนื้อในรูฟันผุบางครั้งอาจเกิดจากเหงือกอักเสบที่เติบโตอย่างผิดปกติเข้าไปในรูฟันผุ ที่ยังไม่ทะลุโพรงประสาทฟัน ซึ่งหากเป็นก้อนเนื้อจากเหงือกอักเสบก็รักษาได้โดยการตัดเฉพาะส่วนของเหงือกที่โตนั้นออก แล้วทำการอุดฟันที่ผุนั้น

ที่มา : 101 ปัญหาในช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

ฟันผุจะจะรักษาอย่างไร

  • ฟันผุ

การรักษาโรค ฟันผุ ขึ้นกับการลุกลามของโรค การรักษา ฟันผุ ในระยะเริ่มแรกที่ผุบริเวณเคลือบฟันที่มีสีขุ่นขาวยังไม่เปลี่ยนเป็นสีดำนั้น เพียงทำให้ช่องปากได้รับฟลูออไรด์อย่างสม่ำเสมอทุกวัน ก็สามารถทำให้การผุในระยะนี้กลับคืนสู่สภาพปกติได้ เช่น การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์เป้นประจำทุกวันในฟันที่ชั้นเคลือบฟันมีการเปลี่ยนเป็นสีดำ แต่ยังไม่เป็นรูนั้นไม่ต้องรักษา แต่ต้องดูแลแปรงฟันให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อยับยั้งการผุ ไม่ให้ลุกลามเป็นรู และคอยรับการตรวจเป็นระยะเพื่อดูว่ามีการผุลุกลามของโรคฟันผุเพิ่มขึ้นหรือไม่ หากการผุลุกลามจนเกิดเป็นรูแล้วแต่ไม่ลุกลามถึงโพรงประสาทฟันต้องทำการรักษาด้วยการอุดฟัน ส่วนการผุที่ลุกลามถึงโพรงประสาทฟันแล้ว การรักษาต้องคำนึงถึงเนื้อฟันที่มีเหลืออยู่หากมีเพียงพอที่จะบูรณะได้ ก็รักษาด้วยการรักษาโพรงประสาทในรากฟัน และบูรณะฟันให้อยู่ในสภาพเดิมโดยการอุดฟันหรือใส่ครอบฟัน ซึ่งเป็นการรักษาที่สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย แต่หากเนื้อฟันมีเหลืออยู่น้อยเกินไปก็รักษาโดยการถอนฟันออก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเศษอาหารและเชื้อโรคอันจะก่อให้เกิดการติดเชื้อที่จะลุกลามไปสู่ส่วนอื่น ๆ ของร่ายกายได้

จัดฟันทำไมต้องถอนฟัน

  • จัดฟันทำไมต้องถอนฟัน

จัดฟันทำไมต้องถอนฟัน
การ  จัดฟัน ไม่จำเป็นต้อง ถอนฟัน ในทุกกรณี ทั้งนี้ขึ้นกับว่าฟันซ้อนเกมากน้อยเพียงใด ขากรรไกรซึ่งเป็นที่อยู่ของฟันมีเนื้อที่พอ สำหรับการจัดเรียงฟันให้เป็นระบียบได้หรือไม่ หากมีฟันซ้อนเกมาก ประกอบกับขากรรไกรมีเนื้อที่ไม่เพียงพอก็จำเป็นต้องถอนฟันออก ซึ่งโดยทั่วไปก็จะพิจารณา ถอนฟัน กรามน้อยซี่ที่หนึ่ง ด้านละ 1 ซี่เนื่องจากเป็นฟันที่อยู่กึ่งกลาง ความโค้งของขากรรไกร ซึ่งจะอยู่ไม่ไกลจากการซ้อนเกของฟันด้านหน้า และฟันด้านหลัง ทำให้สามารถเคลื่อนฟันเข้ามาปิดช่องว่างได้ดีกว่าการถอนฟันซี่อื่น และ ฟันกรามน้อย ซี่ที่สองก็สามารถทำหน้าที่แทนฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งได้

Ref. 101 ปัญหาในช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข

โรคฟันผุ เป็นอย่างไร

โรคฟันผุ เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อแข็งของฟัน ได้แก่ เคลือบฟัน เนื้อฟัน เคลือบรากฟัน เมื่อเป็นโรคฟันผุในระยะเริ่มแรกต้องใช้การสังเกตอย่างละเอียดจึงจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ชั้นเคลอบฟันโดยเปลี่ยนจากสีขาว เป็นสีขุ่นขาวหรือจุดสีน้ำตาลหรือรอบดำ ๆ ระยะนี้ไม่มีอาการใด ๆ จึงมักถูกปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งการผุของฟันลุกลามต่อเนื่อง มีผลให้เนื้อเยื่อเปื่อยยุ่ยมองเห็นเป็นรูได้ชัดเจน ในระยะนี้เริ่มมีอาการเสียวฟันหรือปวดฟัน หากปล่อยไว้ต่อไปการผุก็จะลุกลามเข้าสู่โพรงประสาทฟันทำให้มีอาการปวดมากและหากมีการติดเชื้อร่วมด้วยก็จะเกิดการบวมที่บริเวณเหงือกรอบ ๆ ฟัน

ฟันผุ

บริเวณนั่งรอตรวจ

Content image

บริเวณที่นั่งตรวจ

Content image

ภายในห้องตรวจ 1

Content image

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กัญญารัตน์ เด็นทัล คลินิก เปิดให้บริการ. See All Doctors

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read More
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read More

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read More

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read More

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read More
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read More