ถอนฟันน้ำนม

ฟันเสียมากแค่ไหนจึงต้องถอนออก

  • ฟันเสียมากแค่ไหนจึงต้องถอนฟัน

ฟันเสียมากแค่ไหนจึงต้องถอนฟัน
ฟันที่ต้องถอน ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคฟันผุ ที่มีเนื้อฟันเหลืออยู่น้อยไม่สามารถบูรณะให้กลับคืนมาใช้งานได้อีก หรือเกิดจากการเป็นโรคปริทันต์ที่ลุกลาม และทำลายอวัยวะ ปริทันต์รอบ ๆ ฟันมากเกินกว่าหนึ่งในสามของความยาวรากฟันทำให้ฟันโยกมาก ฟันเช่นนี้ก็ไม่สามารถใช้เคี้ยวอาหารได้ จำเป็นต้องถอนออก แต่ในบางกรณีฟันดี ๆ บางซี่ก็อาจต้องถูกถอนออกเพราะต้องการช่องว่างในขากรรไกร ในการจัดฟันที่ซ้อนเกให้เรียงตัวสบกันได้ดี และทำให้เกิดความสวยงามแก่ใบหน้า ดังนั้นสาเหตุการถอนฟันในกลุ่มอายุต่าง ๆ จึงไม่เหมือนกัน จากรายงานพบว่าในช่วงอายุ 20-30 ปี ฟันที่ถูกถอนออกมากที่สุดนั้นมีสาเหตุมาจากการเป็นโรคฟันผุ ส่วนโรคปริทันต์จะเป็นสาเหตุรองลงมา แต่ผู้สูงอายุฟันที่ถูกถอนเนื่องจากการเป็นโรคปริทันต์มีมากที่สุด

Ref. 101 ปัญหาช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข

บริเวณนั่งรอตรวจ

Content image

บริเวณที่นั่งตรวจ

Content image

ภายในห้องตรวจ 1

Content image

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กัญญารัตน์ เด็นทัล คลินิก เปิดให้บริการ. See All Doctors

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read More
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read More

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read More

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read More

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read More
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read More