All Our Doctors

กัญญารัตน์ แสงวิเชียร

ทพญ.กัญญารัตน์ แสงวิเชียร

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

Read More
ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read more
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read more

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read more

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read more

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read more
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read more

บริเวณนั่งรอตรวจ

Content image

บริเวณที่นั่งตรวจ

Content image

ภายในห้องตรวจ 1

Content image

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กัญญารัตน์ เด็นทัล คลินิก เปิดให้บริการ. See All Doctors

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read More
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read More

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read More

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read More

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read More
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read More