ฟันปลอมชนิดถอดได้

ถอนฟันออกแล้วจะเลือกใส่ฟันอย่างไรดี

  • ทำฟันปลอม สุราษฎร์ธานี

   ฟันปลอมที่จะเลือกใส่มีอยู่ 2 ลักษณะคือ ฟันปลอมชนิดถอดได้และฟันปลอมชนิดติดแน่น ฟันปลอมชนิดถอดได้มีส่วนของตัวฟันที่ทำด้วยพลาสติกมีลักษณะเหมือนฟันธรรมชาติมีฐานเป็นพลาสติกหรือโลหะ ซึ่งจะวางบนสันเหงือกหรือเพดานปาก สามารถเลือกใส่กับฟันปลอมบางซี่หรือใส่ทั้งปากก็ได้ ส่วนฟันปลอมชนิดติดแน่นตัวฟันทำด้วยพลาสติกหรือพอร์ชเลน การใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่นมีข้อจำกัดในการใส่หลายอย่าง กล่าวคือต้องพิจารณาฟันซี่ที่อยู่ข้างเคียงและอวัยวะปริทันต์ที่อยู่รอบ ๆ ว่าอยู่ในสภาพที่ดีพอเพียงต่อการใส่ฟันปลอมติดแน่นได้หรือไม่ เพราะฟันข้างเคียงทำหน้าที่เป็นเสมือนหลักยึดให้ฟันปลอมที่ใส่ติดแน่นอยู่กับที่ ฟันปลอมชนิดนี้ไม่ต้องมีฐานวางบนเหงือก แต่มีข้อเสียที่ไม่สามารถใส่ฟันทั้งปากได้ ซึ่งหมอฟันจะช่วยให้คำแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใส่ฟันปลอมที่เหมาะสมในแต่ละคน

ที่มา : 101 ปัญหาในช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

ใส่ฟันปลอมแล้วต้องไปพบหมอตรวจอีกไหม

  • ทำฟันปลอม สุราษฎร์ธานี

 การใส่ฟันปลอมไม่ว่าจะเป็นชนิดถอดได้หรือชนิดติดแน่นควรไปพบหมอฟัน เพื่อรับการตรวจเป็นระยะ โดยเฉพาะฟันปลอมชนิดถอดได้ เมื่อใส่ฟันปลอมไประยะหนึ่งสันเหงือกมักยุบตัวลงทำให้ฐานฟันปลอมที่ใส่ ไม่พอดีกับสันเหงือกและการสบของฟันปลอมกับคู่สบก็จะคลาดเคลื่อนจากที่ทำไว้ มีผลให้การเคี้ยวอาหารได้ไม่ดีนัก ส่วนฟันปลอมชนิดติดแน่นมักจะมีปัญหาเรื่องการสบกระแทก ซึ่งต้องคอยตรวจเป็นระยะเช่นกัน เพราะถ้าเกิดการสบกระแทกก็จะมีผลให้ฟันปลอมชำรุดหรือฟันที่ครอบยึดโยก การตรวจหลังการใส่ฟันปลอมเป็นระยะ ๆ จึงเป็นการดีที่จะทำให้ทราบข้อบกพร่อง และสามารถแก้ไขได้แต่เนิ่น ๆ ก่อนที่จะเกิดผลเสียต่อเนื้อเยื่อ เหงือก ฟัน หรือการแตกร้าวของฟันปลอมได้

ที่มา : 101 ปัญหาในช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข

ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ ตลอดเวลาได้ไหม

  • ฟันปลอม

การใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ไม่ควรใส่ไว้คลอดเวลา ควรถอดทำความสะอาดและแช่น้ำไว้เมื่อเวลานอนเพื่อลดแรงกดทับของฐานฟันปลอมต่อเนื้อเยื่อเหงือกและเยื่อเมือกของช่องปาก หากใส่ฟันปลอมถอดได้ตลอดเวลาผลเสียที่จะเกิดขึ้นคือ ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อเมือกในช่องปาก มีผลให้เกิดการอักเสบหรือบางครั้งถ้ามีการระคายเคืองมากอาจส่งผลให้เกิดเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงขึ้นที่บริเวณขอบหรือใต้ฐานของฟันปลอม ซึ่งมักพบได้บ่อยกับฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก นอกจากนี้การใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ตลอดเวลา มักจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นปากได้

หลังถอนฟันแล้วควรทำอย่างไรกับช่องว่างนั้น

ฟันปลอม

                   เมื่อฟันถูกถอนออกไปจะเกิดช่องว่างของฟัน จึงควรที่จะใส่ฟันปลอมทดแทนฟันซี่ที่ถูกถอนเพื่อให้ ฟันปลอม นั้นได้ทำหน้าที่แทนฟันธรรมชาติที่ถูกถอนออก อย่างเช่นการใส่ฟันหน้า เพื่อให้เกิดความสวยงาม ถ้าถอนฟันออกโดยไม่ใส่ฟันปลอมก็จะทำให้ไม่่น่าดู นอกจากนี้ยังช่วยให้ออกเสียงได้เหมือนเดิม เพราะฟันหน้าช่วยในการออกเสียงให้ชัดเจน ถ้าเป็นฟันกรามก็จะสามารถทำให้บดเคี้ยวอาหารได้ นอกจากนี้แล้วการใส่ฟันปลอมมีผลต่อสุขภาพเหงือกและฟันข้างเคียงที่เหลืออยู่ โดยจะช่วยให้ฟันที่ซี่ข้าง ๆ ช่องว่างของฟันที่ถูกถอนนั้นไม่ล้มเอียงเข้าหาช่องว่างนั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องโรคปริทันต์และการสบฟันที่ไม่ปกติได้

บริเวณนั่งรอตรวจ

Content image

บริเวณที่นั่งตรวจ

Content image

ภายในห้องตรวจ 1

Content image

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กัญญารัตน์ เด็นทัล คลินิก เปิดให้บริการ. See All Doctors

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read More
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read More

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read More

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read More

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read More
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read More