เคลือบฟลูออไรด์

ทำไมจึงเติมฟลูออไรด์ในน้ำประปา และแต่ละแห่งเติมปริมาณฟลูออไรด์เท่ากันไหม.

จากการศึกษาในหลายประเทศทางยุโรปและอเมริกา พบว่าชุมชนที่อยู่ในบริเวณแหล่งน้ำที่มีฟลูออไรด์อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยลดโรคฟันผุในชุมชนได้ถึงร้อยล่ะ 40-50 จึงมีบางประเทศได้จัดให้มีการเติมฟลูออไรด์ในน้ำประปาขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้บริโภค ซึ่งเป็นวิธีการลดโรคฟันผุได้ผลกับคนจำนวนมาก ปริมาณความเข้มข้นของฟลูออไรด์ที่เติมในน้ำประปา ในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป โดยยึดหลักว่า แต่ละคนควรได้รับปริมาณฟลูออไรด์ 1 มิลลิกรัมต่อวัน ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศในเขตหนาว ประชากรมีการบริโภคน้ำน้อยกว่าในเขตร้อน ฟลูออไรด์ที่ใส่ในน้ำประปามีปริมาณความเข้มข้น 1 ส่วนในน้ำล้านส่วน แต่หากเป็นประเทศในเขตร้อนเช่น ประเทศสิงคโปร์ จะมีการเติมฟลูออไรด์ในน้ำประปาโดยมีปริมาณความเข้มข้น 0.7 ส่วนในน้ำล้านส่วน

บริเวณนั่งรอตรวจ

Content image

บริเวณที่นั่งตรวจ

Content image

ภายในห้องตรวจ 1

Content image

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กัญญารัตน์ เด็นทัล คลินิก เปิดให้บริการ. See All Doctors

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read More
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read More

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read More

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read More

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read More
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read More