ถอนฟัน

ทำอย่างไรเมื่อหลังถอนฟันมีเลือดออกมาก

  หลังการถอนฟันทุกครั้งหมอฟันผู้ถอนจะให้กัดผ้ากอส ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้วให้แน่น ๆ ซึ่งในสภาวะปกติแล้วแรงกดจากการกัดผ้ากอสจะช่วยให้เลือดแข็งตัวและหยุดได้ภายใน 2-3 นาที เกิดเป็นก้อนเลือดปิดปากแผลของโพรงฟันที่ถอนฟันออก แต่ก้อนเลือดนี้จะสลายตัวได้ง่ายหากถูกกระแทกหรือได้รับการระคายเคืองเช่น การเคี้ยวอาหาร การใช้ลิ้นดัน เมื่อก้อนเลือดสลายตัวก็จะมีเลือดไหลออกมา และซึมออกมาเรื่อย ๆ การแก้ไขควรหาผ้ากอสสะอาด ๆ วางบนปากแผล และกัดไว้แน่น ๆ สัก 1/2 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดก้อนเลือดมาปิดแผลอีก แต่ในบางกรณีอาจมีเลือดออกมากกว่าปกติ เช่นเนื้อเยื่อรอบ ๆ ฟันมีอาการอักเสบ เส้นเลือดที่มาเลี้ยงรอบบริเวณนั้นก็จะมีมากกว่าปกติ ซึ่ง หากกัดกอสแล้วเลือดยังไม่หยุดไหลก็ควรไปพบหมอฟันที่ถอนเพื่อช่วยแก้ไขให้เลือดหยุด

ถอนฟันออกแล้วจะเลือกใส่ฟันอย่างไรดี

 • ทำฟันปลอม สุราษฎร์ธานี

   ฟันปลอมที่จะเลือกใส่มีอยู่ 2 ลักษณะคือ ฟันปลอมชนิดถอดได้และฟันปลอมชนิดติดแน่น ฟันปลอมชนิดถอดได้มีส่วนของตัวฟันที่ทำด้วยพลาสติกมีลักษณะเหมือนฟันธรรมชาติมีฐานเป็นพลาสติกหรือโลหะ ซึ่งจะวางบนสันเหงือกหรือเพดานปาก สามารถเลือกใส่กับฟันปลอมบางซี่หรือใส่ทั้งปากก็ได้ ส่วนฟันปลอมชนิดติดแน่นตัวฟันทำด้วยพลาสติกหรือพอร์ชเลน การใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่นมีข้อจำกัดในการใส่หลายอย่าง กล่าวคือต้องพิจารณาฟันซี่ที่อยู่ข้างเคียงและอวัยวะปริทันต์ที่อยู่รอบ ๆ ว่าอยู่ในสภาพที่ดีพอเพียงต่อการใส่ฟันปลอมติดแน่นได้หรือไม่ เพราะฟันข้างเคียงทำหน้าที่เป็นเสมือนหลักยึดให้ฟันปลอมที่ใส่ติดแน่นอยู่กับที่ ฟันปลอมชนิดนี้ไม่ต้องมีฐานวางบนเหงือก แต่มีข้อเสียที่ไม่สามารถใส่ฟันทั้งปากได้ ซึ่งหมอฟันจะช่วยให้คำแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใส่ฟันปลอมที่เหมาะสมในแต่ละคน

ที่มา : 101 ปัญหาในช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

ข้อปฏิบัติภายหลัง ถอนฟัน

ถอนฟัน

ข้อปฏิบัติภายหลังจากที่มีการถอนฟันเรียบร้อยแล้ว ผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติดังนี้

 1. กัดผ้าก๊อซให้แน่นหลังจากถอนฟันประมาณ 1-2 ชั่วโมงจนกว่าเลือดจะหยุด
 2. ห้ามบ้วนเลือด,น้ำลายขณะที่กัดผ้าก๊อซและตลอดวัน
 3. ห้ามเขี่ยแผล ห้ามดูดแผล
 4. รับประทานอาหารอ่อน ๆ
 5. กรุณางดสูบบุหรี่และหมากอย่างน้อย 2-3 วันแรกหลังถอนฟัน
 6. หากปวดแผลที่เกิดจากการถอดฟัน ให้รับประทานยาแก้ปวดทุก 4-6 ชั่วโมงที่ทางคลินิกให้ไป
 7. หากเกิดความผิดปกติใด ๆ กรุณากลับมาพบแพทย์โดยด่วน

ฟันผุถอนออกแล้วจะมีฟันอีกไหม.

 • ฟันผุ

ฟันที่ถูกถอนออกแล้วจะมีฟันใหม่ขึ้นมาแทนที่ได้อีกหรือไม่นั้น ขึ้นกับว่าฟันที่ถอนออกเป็นฟันน้ำนมหรือฟันแท้ หากเป็นฟันน้ำนมก็จะมีฟันแท้ขึ้นมาแทนที่ แต่ถ้าถอน ฟันแท้ ออกก็จะไม่มีฟันขึ้นมาแทนที่ได้อีกแล้ว ซึ่งอาจพิจารณาคร่าว ๆจากอายุ คือ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ฟันทุกซี่ในปากเป็นฟันน้ำนม ฟันน้ำนมที่ถอนออกทุกซี่จะมีฟันแท้ขึ้นแทนที่ได้ แต่หลังจาก 12 ปี แล้วคนส่วนใหญ่มักมีแต่ฟันแท้ ดังนั้นการถอนฟันออกไม่ว่าซี่ใด จะไม่มีฟันขึ้นแทนได้อีก.

ที่มา : 101 ปัญหาในช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข

ฟันผุและมีเนื้องอกควรถอนออกดีไหม

 • ถอนฟันเจ็บไหม

ฟันผุและมีเนื้องอกเกิดขึ้นในโพรงฟันเป็นการผุในระยะที่เชื้อจุลินทรีย์ลุกลามลงสู่โพรงประสาทฟันและมีการติดเชื้อลงสู่ปลายรากฟันในลักษณะเรื้อรัง แต่ไม่รุนแรงมีผลกระตุ้นให้เนื้อเยื่อในฟันมีการตอบสนองต่อการติดเชื้อเกิดเป็นก้อนในโพรงฟันและโตขึ้นเรื่อย ๆ จนมองเห็นได้ชัดเจน ก้อนเนื้อนี้มักมีเลือดออกง่าย เมื่อได้รับการระคายเคือง การผุลักษณะนี้เนื้อฟันมักถูกทำลายไปมากแล้ว การรักษาส่วนใหญ่มักต้องถอนฟันออก การพบก้อนเนื้อในรูฟันผุบางครั้งอาจเกิดจากเหงือกอักเสบที่เติบโตอย่างผิดปกติเข้าไปในรูฟันผุ ที่ยังไม่ทะลุโพรงประสาทฟัน ซึ่งหากเป็นก้อนเนื้อจากเหงือกอักเสบก็รักษาได้โดยการตัดเฉพาะส่วนของเหงือกที่โตนั้นออก แล้วทำการอุดฟันที่ผุนั้น

ที่มา : 101 ปัญหาในช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

ฟันผุจะจะรักษาอย่างไร

 • ฟันผุ

การรักษาโรค ฟันผุ ขึ้นกับการลุกลามของโรค การรักษา ฟันผุ ในระยะเริ่มแรกที่ผุบริเวณเคลือบฟันที่มีสีขุ่นขาวยังไม่เปลี่ยนเป็นสีดำนั้น เพียงทำให้ช่องปากได้รับฟลูออไรด์อย่างสม่ำเสมอทุกวัน ก็สามารถทำให้การผุในระยะนี้กลับคืนสู่สภาพปกติได้ เช่น การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์เป้นประจำทุกวันในฟันที่ชั้นเคลือบฟันมีการเปลี่ยนเป็นสีดำ แต่ยังไม่เป็นรูนั้นไม่ต้องรักษา แต่ต้องดูแลแปรงฟันให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อยับยั้งการผุ ไม่ให้ลุกลามเป็นรู และคอยรับการตรวจเป็นระยะเพื่อดูว่ามีการผุลุกลามของโรคฟันผุเพิ่มขึ้นหรือไม่ หากการผุลุกลามจนเกิดเป็นรูแล้วแต่ไม่ลุกลามถึงโพรงประสาทฟันต้องทำการรักษาด้วยการอุดฟัน ส่วนการผุที่ลุกลามถึงโพรงประสาทฟันแล้ว การรักษาต้องคำนึงถึงเนื้อฟันที่มีเหลืออยู่หากมีเพียงพอที่จะบูรณะได้ ก็รักษาด้วยการรักษาโพรงประสาทในรากฟัน และบูรณะฟันให้อยู่ในสภาพเดิมโดยการอุดฟันหรือใส่ครอบฟัน ซึ่งเป็นการรักษาที่สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย แต่หากเนื้อฟันมีเหลืออยู่น้อยเกินไปก็รักษาโดยการถอนฟันออก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเศษอาหารและเชื้อโรคอันจะก่อให้เกิดการติดเชื้อที่จะลุกลามไปสู่ส่วนอื่น ๆ ของร่ายกายได้

หลังถอนฟันแล้วควรทำอย่างไรกับช่องว่างนั้น

ฟันปลอม

                   เมื่อฟันถูกถอนออกไปจะเกิดช่องว่างของฟัน จึงควรที่จะใส่ฟันปลอมทดแทนฟันซี่ที่ถูกถอนเพื่อให้ ฟันปลอม นั้นได้ทำหน้าที่แทนฟันธรรมชาติที่ถูกถอนออก อย่างเช่นการใส่ฟันหน้า เพื่อให้เกิดความสวยงาม ถ้าถอนฟันออกโดยไม่ใส่ฟันปลอมก็จะทำให้ไม่่น่าดู นอกจากนี้ยังช่วยให้ออกเสียงได้เหมือนเดิม เพราะฟันหน้าช่วยในการออกเสียงให้ชัดเจน ถ้าเป็นฟันกรามก็จะสามารถทำให้บดเคี้ยวอาหารได้ นอกจากนี้แล้วการใส่ฟันปลอมมีผลต่อสุขภาพเหงือกและฟันข้างเคียงที่เหลืออยู่ โดยจะช่วยให้ฟันที่ซี่ข้าง ๆ ช่องว่างของฟันที่ถูกถอนนั้นไม่ล้มเอียงเข้าหาช่องว่างนั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องโรคปริทันต์และการสบฟันที่ไม่ปกติได้

ถอนฟันเจ็บมากไหม

 • ถอนฟันเจ็บไหม

ถอนฟันเจ็บไหม

การถอนฟันโดยทั่วไปแล้ว ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดมากอย่างที่คนส่วนใหญ่คิด เพราะมีการใช้ยาชาเฉพาะที่ ซึ่งทำเป็นน้ำมันข้น ๆ ทาบริเวณเหงือกก่อนจะฉีดยา เพื่อให้เนื้อเยื่อบริเวณที่จะฉีดนั้นชา ลดอาการเจ็บจากเข็มฉีดยา ส่วนเข็มฉีดยาที่ใช้ในปัจจุบันก็ไม่ทำให้เจ็บมากนัก เพราะเป็นเข็มที่มีขนาดเล็กและคมมาก เป็นเข็มฉีดยาที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งไป นอกจากนี้เครื่องมือที่ใช้ในการถอนฟันก็มีการพัฒนารูปแบบให้เหมาะสม และใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ดังนั้น การถอนฟันจึงไม่เป็นเรื่องที่จะหวาดกลัวในความเจ็บปวดอีกต่อไป


ฟันเสียมากแค่ไหนจึงต้องถอนออก

 • ฟันเสียมากแค่ไหนจึงต้องถอนฟัน

ฟันเสียมากแค่ไหนจึงต้องถอนฟัน
ฟันที่ต้องถอน ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคฟันผุ ที่มีเนื้อฟันเหลืออยู่น้อยไม่สามารถบูรณะให้กลับคืนมาใช้งานได้อีก หรือเกิดจากการเป็นโรคปริทันต์ที่ลุกลาม และทำลายอวัยวะ ปริทันต์รอบ ๆ ฟันมากเกินกว่าหนึ่งในสามของความยาวรากฟันทำให้ฟันโยกมาก ฟันเช่นนี้ก็ไม่สามารถใช้เคี้ยวอาหารได้ จำเป็นต้องถอนออก แต่ในบางกรณีฟันดี ๆ บางซี่ก็อาจต้องถูกถอนออกเพราะต้องการช่องว่างในขากรรไกร ในการจัดฟันที่ซ้อนเกให้เรียงตัวสบกันได้ดี และทำให้เกิดความสวยงามแก่ใบหน้า ดังนั้นสาเหตุการถอนฟันในกลุ่มอายุต่าง ๆ จึงไม่เหมือนกัน จากรายงานพบว่าในช่วงอายุ 20-30 ปี ฟันที่ถูกถอนออกมากที่สุดนั้นมีสาเหตุมาจากการเป็นโรคฟันผุ ส่วนโรคปริทันต์จะเป็นสาเหตุรองลงมา แต่ผู้สูงอายุฟันที่ถูกถอนเนื่องจากการเป็นโรคปริทันต์มีมากที่สุด

Ref. 101 ปัญหาช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข

จัดฟันทำไมต้องถอนฟัน

 • จัดฟันทำไมต้องถอนฟัน

จัดฟันทำไมต้องถอนฟัน
การ  จัดฟัน ไม่จำเป็นต้อง ถอนฟัน ในทุกกรณี ทั้งนี้ขึ้นกับว่าฟันซ้อนเกมากน้อยเพียงใด ขากรรไกรซึ่งเป็นที่อยู่ของฟันมีเนื้อที่พอ สำหรับการจัดเรียงฟันให้เป็นระบียบได้หรือไม่ หากมีฟันซ้อนเกมาก ประกอบกับขากรรไกรมีเนื้อที่ไม่เพียงพอก็จำเป็นต้องถอนฟันออก ซึ่งโดยทั่วไปก็จะพิจารณา ถอนฟัน กรามน้อยซี่ที่หนึ่ง ด้านละ 1 ซี่เนื่องจากเป็นฟันที่อยู่กึ่งกลาง ความโค้งของขากรรไกร ซึ่งจะอยู่ไม่ไกลจากการซ้อนเกของฟันด้านหน้า และฟันด้านหลัง ทำให้สามารถเคลื่อนฟันเข้ามาปิดช่องว่างได้ดีกว่าการถอนฟันซี่อื่น และ ฟันกรามน้อย ซี่ที่สองก็สามารถทำหน้าที่แทนฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งได้

Ref. 101 ปัญหาในช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข

บริเวณนั่งรอตรวจ

Content image

บริเวณที่นั่งตรวจ

Content image

ภายในห้องตรวจ 1

Content image

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กัญญารัตน์ เด็นทัล คลินิก เปิดให้บริการ. See All Doctors

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read More
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read More

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read More

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read More

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read More
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read More