ถอนฟันออกแล้วจะเลือกใส่ฟันอย่างไรดี

ถอนฟันออกแล้วจะเลือกใส่ฟันอย่างไรดี

  • ทำฟันปลอม สุราษฎร์ธานี

   ฟันปลอมที่จะเลือกใส่มีอยู่ 2 ลักษณะคือ ฟันปลอมชนิดถอดได้และฟันปลอมชนิดติดแน่น ฟันปลอมชนิดถอดได้มีส่วนของตัวฟันที่ทำด้วยพลาสติกมีลักษณะเหมือนฟันธรรมชาติมีฐานเป็นพลาสติกหรือโลหะ ซึ่งจะวางบนสันเหงือกหรือเพดานปาก สามารถเลือกใส่กับฟันปลอมบางซี่หรือใส่ทั้งปากก็ได้ ส่วนฟันปลอมชนิดติดแน่นตัวฟันทำด้วยพลาสติกหรือพอร์ชเลน การใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่นมีข้อจำกัดในการใส่หลายอย่าง กล่าวคือต้องพิจารณาฟันซี่ที่อยู่ข้างเคียงและอวัยวะปริทันต์ที่อยู่รอบ ๆ ว่าอยู่ในสภาพที่ดีพอเพียงต่อการใส่ฟันปลอมติดแน่นได้หรือไม่ เพราะฟันข้างเคียงทำหน้าที่เป็นเสมือนหลักยึดให้ฟันปลอมที่ใส่ติดแน่นอยู่กับที่ ฟันปลอมชนิดนี้ไม่ต้องมีฐานวางบนเหงือก แต่มีข้อเสียที่ไม่สามารถใส่ฟันทั้งปากได้ ซึ่งหมอฟันจะช่วยให้คำแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใส่ฟันปลอมที่เหมาะสมในแต่ละคน

ที่มา : 101 ปัญหาในช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

Related posts:

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website

บริเวณนั่งรอตรวจ

Content image

บริเวณที่นั่งตรวจ

Content image

ภายในห้องตรวจ 1

Content image

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กัญญารัตน์ เด็นทัล คลินิก เปิดให้บริการ. See All Doctors

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read More
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read More

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read More

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read More

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read More
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read More