ข้อปฏิบัติภายหลัง ถอนฟัน

ข้อปฏิบัติภายหลัง ถอนฟัน

ถอนฟัน

ข้อปฏิบัติภายหลังจากที่มีการถอนฟันเรียบร้อยแล้ว ผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติดังนี้

  1. กัดผ้าก๊อซให้แน่นหลังจากถอนฟันประมาณ 1-2 ชั่วโมงจนกว่าเลือดจะหยุด
  2. ห้ามบ้วนเลือด,น้ำลายขณะที่กัดผ้าก๊อซและตลอดวัน
  3. ห้ามเขี่ยแผล ห้ามดูดแผล
  4. รับประทานอาหารอ่อน ๆ
  5. กรุณางดสูบบุหรี่และหมากอย่างน้อย 2-3 วันแรกหลังถอนฟัน
  6. หากปวดแผลที่เกิดจากการถอดฟัน ให้รับประทานยาแก้ปวดทุก 4-6 ชั่วโมงที่ทางคลินิกให้ไป
  7. หากเกิดความผิดปกติใด ๆ กรุณากลับมาพบแพทย์โดยด่วน

Related posts:

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website

บริเวณนั่งรอตรวจ

Content image

บริเวณที่นั่งตรวจ

Content image

ภายในห้องตรวจ 1

Content image

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กัญญารัตน์ เด็นทัล คลินิก เปิดให้บริการ. See All Doctors

ข้อตกลง

การเข้ารับบริการ

อันดับแรก ไม่รับนัดในกร

Read More
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เปิดให้บริการทันตกรรมสำ

Read More

รักษารากฟัน

บริการ รักษารากฟัน สำหรั

Read More

ฟอกสีฟัน

บริการฟอกสีฟัน สำหรับผู้

Read More

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน สำหรับผู

Read More
ฟันปลอม

ฟันปลอม

บริการทำฟันปลอม สำหรับผู

Read More